Societatea Membra armă ofensivă

În cazul în care interesele partidului și a societății în afară, iar ponderea prima nu este semnificativă pentru luarea deciziilor, unul dintre puținele impactului mecanisme care rămân pe societate - inițierea unui audit. Astfel, auditul uneori joacă rolul de partid de arme ofensive, anticipând litigiul ulterior. Având în vedere reglementarea juridică a litigiilor corporative importanță primordială este arta. 48 din Legea federală din 08.02.1998 № 14-FZ" Cu privire la societățile cu răspundere limitată", care prevede că, la cererea oricărui membru al societății de audit poate fi efectuată de un auditor profesionist ales de el. În cazul în care astfel de servicii de verificare plătite de auditorul a participantului Company, la cererea care se efectuează. Că interesele estesli ale participantului și societatea în afară, primul are dreptul să efectueze un audit pe propria cheltuială. A spus articol reglementează, de asemenea, că implicarea unui auditor profesionist care se face: - pentru verificare și validare a rapoartelor anuale și bilanțuri ale Companiei;- Verificați starea afacerile actuale ale societății. Multe dispute este situația care un auditor de gând să se adreseze adunării generale a societății (semnătură. 10 alin. 1, art. 33 din Legea № 14-FZ). Pentru o lungă perioadă de timp jurisprudenței în temeiul acestei dispoziții limitat drepturile participanților și a afirmat dreptul lor de a ridica problema auditorului la adunarea generală, și nu un drept independent de a intra într-un acord cu auditorul. În conformitate cu alin. 2, art. 11 din Legea № 14-FZ auditor pot fi aprobate de către instituție și societate. Această întrebare este decis de o majoritate a nu mai puțin de 3/4 din numărul total de voturi ale fondatorilor. Întrebări despre numirea auditului, aprobarea auditorului și stabilirea remunerației sale alocate potrivit alin. 2, art. 33 din Legea № 14-FZ la adunarea generală a societății. Carta companiei problema poate fi legată de competența Consiliului de Administrație (Consiliul de Supraveghere) (pag. 2.1 Art. 32 din Legea № 14-FZ). Legea prevede pentru publicul potrivit, la convocarea unei adunări generale extraordinare a societății și deschiderea, în cazul unei adunări generale a membrilor (Sec. 2, art. 35 și p. 4 din art. 37 din Legea № 14-FZ). Raportul auditorului în conformitate cu alineatul. 1, art. 50 din Legea № 14-FZ obiectul de stocare obligatoriu în societate. Articolul 36 din lege prevede că raportul auditorului privind auditul rapoartelor anuale și bilanțul anuale ale Societății se depune de către participanții societății în pregătirea adunării generale. Participant încercare de inițiere 1. practică negativ pentru o lungă perioadă de timp nu a putut decide dacă să solicite propriul audit partid sau doar face această chestiune în cadrul adunării generale. Și aproape toate circumscripțiile autorităților judiciare practică a răspunde la această clar - nu poate. Această jurisprudență negativ a venit semnătură peremptoriu. 10 alin. 1, art. 33 din Legea № 14-FZ, potrivit căreia scopul auditului, aprobarea auditorului și stabilirea remunerației pentru serviciile sale de competența exclusivă a adunării generale. Iar în lipsa unei decizii cu privire la dreptul de audit № 14-FZ nu impune responsabilitatea societății pentru a efectua astfel de teste, la solicitarea uneia dintre uchastnikov1 sale. În plus, instanțele de judecată au indicat că, în acest regulament acordul privind auditul este numele companiei, organul executiv, și nu o parte a societății, cu excepția cazului în care se prevede altfel în statutul societății. Prin urmare, nu se acordă dreptul de a încheia contracte în numele partidului companiei. 2. Poziția SAC Această atitudine sa schimbat radical terenuri în legătură cu adoptarea Rezoluției a Pr...

1 - 4 | înainte